Anar directament al contingut

AVÍS LEGAL

COOLDO ET CUIDA, SL (d'ara endavant, l'Empresa o COOLDO) com a responsable del lloc web www.caldoscooldo.com (el Lloc Web ), posa a disposició dels usuaris aquest document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), així com informar a tots els usuaris del Lloc Web respecte a quines són les condicions ús.

Tota persona que accedeixi a aquest Lloc Web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i el compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos d'aplicació.

L'Empresa es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al Lloc Web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació al lloc web de la Institució.

Titular: COOLDO ET CUIDA, SL

Número Identificació Fiscal: B72544794

Email: hola@caldoscooldo.com

1. Accés i funcionament de la Pàgina Web

L'Avís Legal regula l'accés i l'ús dels Usuaris referents a la Pàgina Web i té per objecte donar a conèixer els serveis i productes de COOLDO, així com permetre l'accés general de tots els usuaris d'Internet.

Per a l'accés i l'ús de la Pàgina Web no caldrà comptar amb un usuari, tot i que s'ofereix la possibilitat a l'usuari de crear-se un perfil per poder gestionar les compres. En cas que es creï un perfil, l'usuari es compromet a mantenir la contrasenya en secret ia protegir-la d'usos no autoritzats per tercers eximint l'empresa de qualsevol responsabilitat derivada de l'incompliment de la seva obligació de custòdia.

COOLDO no es fa responsable davant els usuaris per la revelació de les seves dades personals a tercers que no sigui deguda a causes directament imputables a ell ni per l'ús que facin terceres persones alienes a COOLDO.

2. Utilització de la Pàgina Web

L'Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts de la Pàgina Web estant obligat a:

  • Facilitar informació veraç i exacta sobre les dades sol·licitades als diferents formularis, i mantenir-les actualitzades, atès que faci ús de la Pàgina Web;
  • No incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l'ordre públic;
  • No provocar danys als sistemes físics i/o lògics de la Pàgina Web, dels proveïdors de COOLDO o de terceres persones, ni introduir ni difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;

En cas d'incompliment total o parcial per part de l'Usuari de l'Avís legal, COOLDO es reserva el dret de denegar l'accés sense avís previ a l'usuari.

Així mateix, l'usuari respondrà de tots els danys i perjudicis, sigui quina sigui la seva naturalesa, que COOLDO o tercers puguin patir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès l'Usuari per virtut del contingut a l'Avís Legal o de la Llei.

3. Responsabilitats

a) Responsabilitat per l'ús de la pàgina web:

COOLDO emprarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació actualitzada i verídica a la Pàgina Web. Tot i això, COOLDO no assumeix cap garantia amb relació a la presència d'errors o possibles inexactituds i/o omissions en cap dels continguts accessibles a través d'aquesta Pàgina Web.

L'usuari és l'únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització de la pàgina web, i COOLDO queda exonerat de qualsevol classe de responsabilitat que pogués derivar-se de les accions de l'usuari.

b) Responsabilitat pel funcionament de la Pàgina Web:

COOLDO exclou tota responsabilitat que es pogués derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic.

Així mateix, també s'exclou qualsevol responsabilitat que es pugui derivar per danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de COOLDO.

COOLDO podrà suspendre temporalment, i sense avís previ, l'accessibilitat a la Pàgina Web amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

4. Publicacions i contingut a la pàgina web

A través de la Pàgina Web, COOLDO comercialitza els seus productes i divulga publicacions relacionades amb el seu portfoli de productes. Aquestes publicacions tenen caràcter orientatiu i informatiu exclusivament. Les publicacions en cap cas no es poden interpretar com a assessorament o consell mèdic i COOLDO.

Tot i que COOLDO destina tots els esforços perquè la informació continguda al Lloc Web sigui veraç i estigui actualitzada, aquesta no es responsabilitza dels errors que puguin existir, o dels danys o perjudicis derivats del seu ús, ni de l'exactitud o actualització dels continguts, així com de la interpretació o ús que es pugui fer de qualsevol d'ells.

5. Enllaços de tercers

Política d'enllaços

Des del Lloc Web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que l'Empresa no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers als seus llocs web respectius, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

L'Empresa no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent al Lloc Web de la Institució.

No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i lordre públic. En cas que l'usuari consideri que hi ha al Lloc Web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de manera immediata a l'administrador del Lloc Web.

Aquest Lloc Web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el funcionament correcte els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. Tot i això, L'Empresa no descarta la possibilitat que hi hagi certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.

Adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar automàticament l'adreça IP i el nom de domini utilitzats per l'usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d'activitat del servidor degudament inscrit que permet el processament posterior de les dades per tal d'obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d'impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, lordre de visites, el punt daccés.

6. Propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts

Tots els continguts de la pàgina web www.caldoscooldo.com, llevat que s'indiqui el contrari, són titularitat exclusiva o han estat cedits per a l'explotació de COOLDO o de les seves afiliades i, amb caràcter enunciatiu, no limitatiu, també el disseny gràfic , codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen a la Pàgina Web. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts a la Pàgina Web estan protegits per la Llei.

COOLDO no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús personal a l'usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb la seva pàgina web i els serveis que s'hi ofereixen.

Per això, l'usuari és informat que la reproducció, distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquesta pàgina web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de COOLDO o del titular dels mateixos.

7. Tractament de Dades Personals

Per conèixer el tractament que COOLDO durà a terme de les dades personals que tracti a través de la pàgina web caldoscooldo.com, l'usuari es pot adreçar a la Política de Privadesa. Preguem llegiu atentament aquest text legal abans de facilitar-nos les vostres dades personals.

8. Legislació aplicable

L'Avís Legal es regirà i s'interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola.

Per resoldre qualsevol conflicte que es pugui derivar de l'accés a la pàgina web, se sotmetran als Jutjats o Tribunals de Barcelona.

COOLDO perseguirà l'incompliment del present Avís Legal, així com qualsevol utilització indeguda de la pàgina web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre i assisteixin en dret

9. Contacte

Per a qualsevol consulta o comentari sobre aquest Avís Legal es podrà posar en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic hola@caldoscooldo.com

Tancar (esc)

ENVIAMENTS A TOTA LA PENINSULA

Enviaments gratuïts a partir de 40€. Per a enviaments a illes o fora d'Espanya contacteu-nos.

Verificació d'edat

En punxar aquí confirmes que pots fer compres a internet.

Si

Cistella

La seva cistella actualment és buida.
Començar a comprar