Anar directament al contingut

TERMES I CONDICIONS DE COMPRA

Última versió 02/03/2023

Moltes gràcies pel teu interès a comprar els nostres productes a través de la nostra botiga en línia. A continuació us detallem les condicions generals de venda (CGV) dels nostres productes a través de la nostra botiga online caldoscooldo.com (d'ara endavant la “Pàgina Web”).

1.IDENTIFICACIÓ

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic s'exposen tot seguit les dades identificatives de la societat mercantil titular de la botiga on-line allotjada al nom de domini www.caldoscooldo.com

Titular: COOLDO ET CUIDA SL
Número Identificació Fiscal: B72544794

Email: hola@caldoscooldo.com

 1. OBJECTE DE LES CONDICIONS GENERALS DE VENDA O CONTRACTACIÓ

El propòsit d'aquest document és, d'una banda, informar els possibles compradors de les condicions i modalitats en què COOLDO TE CUIDA SL procedeix a la venda i entrega dels productes sol·licitats i, de l'altra, definir els drets i les obligacions de les parts en el marc de la venda de productes per part de COOLDO ET CUIDA SL al comprador (d'ara endavant, el “Comprador”). Aquestes condicions de compra s'aplicaran a totes les vendes de productes que COOLDO TE CUIDA SL ofereix a través de la Pàgina Web.

La compra de qualsevol dels productes oferts a la Pàgina Web suposa l'acceptació expressa, sense reserves de cap mena, com Comprador, dels Termes i Condicions de Venda i Avís Legal.

COOLDO ET CUIDA, SL realitza la venda i distribució dels productes oferts a la Pàgina Web a clients establerts a la península, és a dir, ESPANYA, excepte Illes Balears, Illes Canàries, Ceuta i Melilla.

Els productes oferts a la Pàgina Web estan dirigits a consumidors finals en els termes i condicions previstos per la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç detallista. En aquest sentit, qualsevol petició de compra, aliena als paràmetres d‟un consumidor mitjà i/o peticions massives de comandes d‟un mateix comprador i/o destinatari podran no ser ateses.

 1. CONDICIÓ DE COMPRADOR

Navegar a través de la Pàgina Web no suposa adquirir la condició de Comprador, tenint lliure accés a la informació relativa als productes oferts. És al moment de formalitzar una comanda que s'adquireix la condició Comprador.

L'Usuari que vulgui formalitzar una comanda s'obliga a:

 • Facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades al formulari de registre, i mantenir-les actualitzades.
 • Facilitar una adreça vàlida per possibilitar el lliurament de les comandes dins de l'horari habitual de lliurament de mercaderies. En cas d'incompliment d'aquesta obligació per part del Comprador, COOLDO TE CUIDA SL no tindrà cap responsabilitat pel retard o impossibilitat de lliurament de la comanda.
 • No utilitzeu identitats falses, ni suplanteu la identitat d'un altre Comprador mitjançant l'ús de les vostres dades d'accés.

4 FORMALITZACIÓ DE VENDA I COMANDES

4.1 Tarifes

El preu de venda, indicat en euros, dels productes oferts a la Pàgina Web de COOLDO ET CUIDAS.L serà el preu vigent en el moment de realització de la comanda (d'ara endavant, “Comanda”). El preu de venda dels productes que apareix a la Pàgina Web podrà en tot moment ser modificat per COOLDO TE CUIDA SL sent el preu que aplicarà a la compra el que apareix en pantalla en el moment de la realització de la Comanda. Aquest preu serà aplicable en el marc de la venda a distància.

COOLDO TE CUIDA SL realitzarà els seus millors esforços per comprovar i verificar de forma periòdica qualsevol error en els preus dels productes oferts a la Pàgina Web. En cas que existeixi algun error en els preus mostrats a la Pàgina Web, COOLDO TE CUIDA SL actuarà de la manera següent: (a) si el preu correcte és inferior al que es mostra a la Pàgina Web, COOLDO TE CUIDA SL cobrarà als seus membres el menor dels preus i procedirà amb l'enviament del producte(s); (b) si el preu correcte és més gran al que es mostra a la Pàgina Web, i l'error és de tal magnitud que una persona/consumidor amb coneixements mitjans pogués intuir que es tracta d'un error, COOLDO TE CUIDA SL es posarà en contacte amb el Comprador perquè doni les instruccions que corresponguin, ja sigui prosseguir amb la comanda o cancel·lar la comanda sense cap cost per a ella.

El preu inclou les despeses d'enviament sempre que la comanda sigui igual i/o superi els 60 euros. Les diferents modalitats de lliurament i enviament s'estableixen a l'apartat 6.1 de les presents CGV i es recordaran a la pàgina web. Les modalitats d'enviament podran ser modificades en tot moment per COOLDO ET CUIDA SL Per tant, COOLDO ET CUIDA SL recomana als compradors consultar periòdicament la política de vendes.

Els preus inclouran l'impost sobre el valor afegit (IVA) que serà aplicable a la data de la comanda d'acord amb la normativa vigent. Qualsevol modificació del tipus aplicable repercutirà automàticament en el preu dels productes que COOLDO TE CUIDA SL ven a la Pàgina Web.

4.2 Característiques dels productes

El Comprador podrà seleccionar un o diversos productes dentre els diferents productes oferts per COOLDO ET CUIDA SL a la Pàgina Web.

De conformitat amb la normativa aplicable, el Comprador tindrà la possibilitat, amb caràcter previ a la Comanda, de conèixer a la Pàgina Web les característiques fonamentals dels productes que vulgui adquirir.

Els productes han de complir els requisits de la legislació espanyola en vigor.

4.3 Comanda

La realització d'una comanda per part del comprador implica l'acceptació de les presents CGV i les estipulacions previstes a l'Avís Legal, així com la declaració d'haver llegit i conèixer la Política de Privadesa i la Política de Cookies, sense perjudici de les condicions particulars que les parts poguessin acordar.

El Comprador tindrà la possibilitat de comprovar els detalls de la Comanda i de corregir els possibles errors abans de fer el pagament a la pantalla prèvia a la formalització de la compra mitjançant la confirmació i el pagament.

A partir del moment en què el Comprador confirmi la seva Comanda prement sobre la icona « Pagar Ara» es considerarà que ha acceptat amb ple coneixement el contingut, les característiques i les condicions dels productes oferts i de la Comanda en qüestió i, en concret, les presents Condicions Generals de Venda i que assumeix l'obligació de pagament de la compra.

Un cop validada aquesta fase i preparada la comanda, el Comprador ja no podrà anul·lar la seva Comanda. La venda tindrà caràcter definitiu (amb reserva de l'exercici per part del Comprador del seu dret de desistiment en les condicions previstes a l'article 7 de les presents Condicions Generals de Venda). La Comanda serà confirmada per COOLDO TE CUIDA SL mitjançant l'enviament d'un correu electrònic al Comprador (el “correu electrònic de confirmació de Comanda”), on tindrà un enllaç amb la informació concreta de l'enviament i la traçabilitat d'aquest. Es remetrà al Comprador un segon correu electrònic en el moment de l'expedició de la comanda.

COOLDO ET CUIDA SL recomana al Comprador conservar aquests dos correus electrònics. El Comprador queda informat que els dos esmentats correus electrònics us seran remesos a l'adreça de correu electrònic que hagi proporcionat per a la seva identificació durant el procés de registre, amb anterioritat a la realització de la Comanda.

D'altra banda, COOLDO TE CUIDA SL no assumeix cap responsabilitat en cas d'error en la introducció de l'adreça de correu electrònic o de no recepció del correu electrònic de confirmació de comanda. En aquests casos la venda tindrà caràcter definitiu, excepte en cas d'anul·lació de la Comanda per part de COOLDO TE CUIDA SL, especialment en el supòsit de productes sense disponibilitat. Això no obstant, el Comprador podrà exercir el seu dret de desistiment en les condicions previstes a l'article 7 de les presents Condicions Generals de Venda.

De conformitat amb la normativa aplicable, COOLDO TE CUIDA SL es reserva el dret de refusar o anul·lar per causa legítima qualsevol Comanda en què el nombre de productes o l'import a abonar (per una única comanda o per diverses comandes acumulades) o altres elements manifestin de manera que evidenciï el desenvolupament per part del Comprador d'una activitat econòmica relacionada amb els productes sol·licitats que no hagi estat informada al Venedor o, amb caràcter general, qualsevol Comanda anormal d'acord amb el consum mitjà i els costums dels clients.

Finalment, COOLDO TE CUIDA SL es reserva el dret a suspendre o anul·lar l'execució i/o lliurament d'una Comanda, amb independència de la seva naturalesa i grau d'execució, en cas d'impagament total o parcial dels imports deguts pel Comprador, en cas d'incidències en el pagament o en cas de frau, consumat o en grau de temptativa, relacionat amb la utilització de la Pàgina Web de COOLDO TE CUIDA SL, incloent-hi el frau comès amb motiu d'anteriors Comandes.

 1. PAGAMENT

5.1 Mitjans de pagament

Targetes bancàries

El mitjà de pagament a través del qual es pot comprar a la pàgina web és la targeta bancària. Les targetes bancàries acceptades a la Pàgina Web són les següents: Visa, MasterCard i Mestre.

Tots els titulars de targetes bancàries estan subjectes a comprovacions de validació i autorització per part de l'emissor de la targeta. Si l'emissor de la targeta de pagament del comprador nega, o per qualsevol motiu no autoritza el pagament a favor nostre, ja sigui amb caràcter previ o posterior a un pagament, no respondrem de cap retard o manca de lliurament.

5.2 Modalitats de pagament

Totes les Comandes s'han d'abonar íntegrament en euros, inclosos tots els impostos i drets obligatoris. Els costos bancaris que l'entitat apliqui al comprador per raó de les compres o els pagaments mitjançant mitjans electrònics, aniran, si escau, per compte del Comprador.

5.3 Seguretat en les operacions de pagament

Per tal de garantir la seguretat dels pagaments realitzats amb targeta bancària, el Comprador haurà de comunicar a COOLDO TE CUIDA SL el criptograma visual (CVV) que figura sobre el revers de la targeta bancària utilitzada pel Comprador.

En el marc de la lluita contra el frau a Internet, les dades relatives a la Comanda del Comprador podran ser comunicades als tercers habilitats per llei o designades per COOLDO TE CUIDA SL, a l'únic efecte de verificar la identitat del Comprador, així com la validesa de la Comanda, del mitjà de pagament emprat i del lliurament previst.

Un cop completat aquest control, COOLDO TE CUIDA SL es reserva el dret d'exigir que s'acrediti l'autenticitat de la identitat del Comprador i/o qualssevol altres dades relatives a la identitat del Comprador. El Comprador disposa dels drets que li confereix la normativa de protecció de dades personals segons el que preveu la Política de Privadesa.

COOLDO ET CUIDA SL fa servir eines de pagament segur, i no disposa d'accés a les dades facilitades sobre els mitjans digitals de pagament. La seguretat del pagament descansa en l'autenticació del Comprador i la confidencialitat de la totalitat de les dades. Per garantir aquesta seguretat, l'eina utilitza tècniques criptogràfiques contrastades i compleix els requisits establerts a les diferents regulacions bancàries aplicables a Espanya i la UE.

 1. LLIURAMENT I RECEPCIÓ

6.1 Disposicions generals

Els productes sol·licitats pel Comprador d'acord amb el que disposen les presents CGV podran enviar-se a l'adreça que el Comprador indiqui com a adreça de lliurament per a la comanda corresponent.

COOLDO ET CUIDA SL només realitza lliuraments a la península, excloent-hi les Illes Balears, les Illes Canàries, Ceuta i Melilla.

Si el Comprador de la Comanda està absent a l'adreça facilitada en el moment d'entregar-los, el Comprador o el destinatari de la Comanda, rebreu un avís per part de l'agència (email, SMS), informant de si la vostra Comanda tindrà un altre intent de lliurament o estarà disponible en un punt de recollida.

Si el lliurament no s'ha pogut realitzar per falta d'acció del comprador en un període de 15 dies, el paquet serà tornat a COOLDO TE CUIDA SL i els diners no es reemborsaran al Comprador.

No s'admet cap reclamació relativa al lliurament quan el paquet figuri com a lliurat, a aquest efecte té caràcter fefaent el sistema informàtic (identificació) del transportista.

6.1.1 Cost d'enviament de la comanda

Les Comandes no tindran cap cost si són igual o superiors a SEIXANTA EUROS (60,00 €), en cas de comandes inferiors a aquesta quantitat, el cost de l'enviament serà el determinat en el moment del resum de la comanda i abans de formalitzar la compra .

6.2 Anomalies, danys o paquets deteriorats

6.2.1 Disposicions generals

Es recomana al Comprador, o al destinatari de la Comanda, comprovar al moment del lliurament l'estat exterior del paquet i els productes.

En cas d'anomalia relacionada amb el paquet (paquet danyat, paquet obert, restes de líquids, etc.) o relativa a l'o als productes sol·licitats (producte(s) faltant(s), producte(s) danyat(s)), el Comprador haurà de seguir el procediment que correspongui, dentre els descrits a continuació (en els articles 6.2.2 i 6.2.3 de les presents Condicions Generals de Venda).

L'incompliment del procediment adequat exclourà la possibilitat de reclamació contra el transportista i contra COOLDO TE CUIDA, SL i en conseqüència, el Comprador no podrà exigir cap reemborsament ni la substitució dels productes afectats.

Igualment, el Comprador o el destinatari de la Comanda tindrà la possibilitat d'escriure al Servei d'Atenció al Client de COOLDO TE CUIDA SL per conèixer les modalitats per a la devolució del(s) producte(s) danyat(s). El Comprador estarà en aquest cas obligat a seguir el procediment per a la devolució de productes danyats que li hagi estat indicat pel Servei d'Atenció al client de COOLDO ET CUIDA SL En cas contrari, el Comprador no podrà exigir el reemborsament o la substitució dels productes afectats.

6.2.2 Procediments de compliment obligat en cas de paquet danyat

 • En cas d'incidència constatada en presència de l'empresa transportista:

– Rebutjar el lliurament i posar de manifest de manera clara i detallada l'incident.

– Indicar el motiu del rebuig del lliurament a través d'un correu electrònic a hola@caldoscooldo.com

 • En cas d'incidències constatades sense presència de l'empresa transportista:

- Comunicar l'anomalia al Servei d'Atenció al Client de COOLDO TE CUIDA SL a través d'un correu electrònic a hola@caldoscooldo.com.

La notificació d'incidències i la formulació de reclamacions s'han de fer com més aviat millor i, en tot cas, en el termini de 3 dies naturals (els diumenges no computaran en el termini) des del lliurament del producte incloent-hi el dia de la recepció.

6.2.3 Procediments de compliment obligat en cas de producte faltant o danyat

El Comprador haurà de comunicar l'absència o el deteriorament del producte al Servei d'Atenció al Client de COOLDO TE CUIDA SL a través dels mitjans i en els terminis especificats a l'apartat anterior. El Servei d'Atenció al Client de COOLDO TE CUIDA SL podrà sol·licitar qualsevol dada relativa a la identitat del Comprador o destinatari de la Comanda i procedir a totes les verificacions que siguin necessàries per al cas.

El Servei d'Atenció al Client de COOLDO ET CUIDA, SL indicarà al Comprador com procedir amb la devolució del producte danyat.

6.3 Terminis de lliurament

Els terminis de lliurament comencen a comptar des de l'enviament del correu electrònic de confirmació de la comanda.

Un cop comprovat el pagament de la comanda, aquesta s'enviarà a l'adreça postal de lliurament facilitada pel Comprador.

El transport es farà a través de l'empresa Mail Box.

Els lliuraments es realitzen en 24/48 hores per a comandes realitzades abans de les 9:00h. Per a comandes realitzades després de les 9:00h, el termini de lliurament serà de 48h/72h.

Els dies de lliurament de comandes seran de dilluns a divendres, excloent-ne festius nacionals i internacionals.

Podràs fer un seguiment de l'estat de les comandes a través de l'enllaç dels correus electrònics de confirmació i seguiment.

Per resoldre qualsevol dubte sobre el procés de transport i entrega, un cop t'haguem enviat l'email que la teva comanda ha estat enviada, pots contactar directament amb l'empresa de transport indicant el número de tracking.

COOLDO ET CUIDA REALITZA ENVIAMENTS A TOTA ESPANYA EXCEPTE LES ILLES BALEARS I CANÀRIES

 1. DESISTIMENT DEVOLUCIÓ I REEMBORSAMENT

7.1. Dret i termini de desistiment

7.1.1. Termini per a l'exercici del dret de desistiment

Teniu dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns.

Per exercir el dret de desistiment, haureu de notificar-nos a COOLDO TE CUIDA, SL, amb correu electrònic hola@caldoscooldo.com, la vostra decisió de desistir del contracte a través d'un correu electrònic. Heu d'incloure el vostre nom, adreça postal completa, número de telèfon, adreça de correu electrònic i número de comanda.

Per complir el termini de desistiment, n'hi ha prou que la comunicació relativa a l'exercici per part seva d'aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

7.1.2. Productes exclosos del dret de desistiment

De conformitat amb la normativa aplicable, el dret legal de desistiment no podrà exercir-se en el cas de Comandes relatives a:

- El subministrament d'articles que hagin estat desprecintats després de l'entrega i que no es puguin tornar per motius d'higiene o de protecció de la salut.

7.1.3. Conseqüències de l'exercici del dret de desistiment

Quan els productes siguin susceptibles d'acollir-se al dret legal de desistiment, el Comprador que exerciti el seu dret de desistiment en les condicions previstes en aquest article, tant pel que fa al termini com a les modalitats de devolució dels productes, podrà obtenir el reemborsament de la suma abonada per l'adquisició dels productes tornats. La devolució de la suma abonada haurà de fer-se sense més demora, i en tot cas, abans de CATORZE (14) dies naturals des de la data en què la comanda arribi a les nostres instal·lacions. El reemborsament s'efectuarà utilitzant el mateix mitjà de pagament utilitzat per la transacció inicial.

7.1.4. Despeses

De conformitat amb la normativa aplicable, les despeses de devolució dels productes correran per compte del Comprador, excepte en el cas de disconformitat dels productes lliurats amb la Comanda (en aquest cas les despeses de devolució correran per compte de COOLDO TE CUIDA, SL ).

7.2. Modalitats d'exercici del dret de desistiment

7.2.1. Disposicions generals aplicables a totes les modalitats de devolució

Els productes hauran de ser retornats obligatòriament en un estat apropiat per a la seva comercialització (productes en perfecte estat, acompanyats pel seu embalatge original, accessoris, prospecte, etc.) en un termini màxim de catorze(14) dies des de la data de la seva recepció. No s'acceptaran les devolucions de productes que es produeixin amb posterioritat a aquest termini.

Els productes han d'anar acompanyats del número de Comanda, és responsabilitat del Comprador embalar els productes de manera que arribin correctament a les nostres instal·lacions

Podrà exigir-se la responsabilitat del Comprador en cas de depreciació del producte com a resultat de la manipulació del mateix diferent de la manipulació necessària per establir la naturalesa i característiques dels productes.

7.3.2. Devolució

El Servei d'Atenció al Client de COOLDO ET CUIDA, SL indicarà al Comprador com procedir amb la devolució dels productes.

En cas que el Comprador no demostri efectivament haver assegurat el dipòsit del producte davant el transportista els riscos associats a la devolució del producte aniran a compte del Comprador.

 1. GARANTIA

El termini de garantia dels productes és d'UN (1) ANY, des del lliurament del producte, si bé no s'hi inclouen deficiències ocasionades per negligències, cops, ús incorrecte o manipulacions indegudes.

En aquells supòsits que justifiquin l'aplicació de la garantia, s'optarà per la reparació, la substitució del producte, la rebaixa o la devolució, en els termes legalment establerts.

 1. ATENCIÓ AL CLIENT

Per a qualsevol informació addicional, consulta relacionada amb l'estat d'una comanda o d'una devolució, o reclamació relacionada amb una comanda, podeu posar-vos en contacte amb el Servei d'Atenció al Client de COOLDO TE CUIDA, SL enviat un correu electrònic a l'adreça hola @caldoscooldo.com.

 1. RESPONSABILITAT

10.1 Capacitat

Amb anterioritat a la realització de la Comanda, el Comprador declara comptar amb capacitat legal plena per obligar-se en virtut de les presents Condicions Generals de Venda. Per tant, en cas que una persona que no disposés de capacitat legal fes una Comanda d'articles a la Pàgina Web www.caldoscooldo.com , els responsables legals d'aquesta persona (especialment, pares o tutors) assumiran la responsabilitat íntegra per aquest Comanda i, en concret, hauran de satisfer-ne el preu.

10.2 Limitació de responsabilitat

La responsabilitat de COOLDO TE COOLDO, SL per les obligacions establertes en aquestes Condicions Generals de Venda no podrà exigir-se quan l'incompliment d'aquestes obligacions sigui atribuïble a fets de tercers, fins i tot quan aquests fets siguin previsibles, a la culpa del Comprador, a l'esdeveniment d'una circumstància de força major, conforme queda definida a la jurisprudència aplicable, a l'esdeveniment de qualssevol altres circumstàncies que raonablement s'escaparen del control exclusiu de COOLDO TE COOLDO SL oa la no idoneïtat dels productes per a l'ús que el Comprador projecti fer dels mateixos si aquesta idoneïtat no ha estat confirmada pel venedor.

COOLDO ET CUIDA SL no respon en cap cas que el Comprador utilitzi la Pàgina Web de forma contrària a la llei, la moral i l'ordre públic.

 1. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ CORRESPONENT

La Política de Venda es regirà i interpretarà dacord amb la legislació aplicable a Espanya i la relació entre COOLDO TE CUIDA SL i el Comprador es regirà per la normativa espanyola vigent en el moment de la formalització del contracte i qualsevol controvèrsia se sotmetrà a Junta Arbitral Nacional de Consum.

https://www.mscbs.gob.es/consumo/resolucionConflictos/sistemaArbitral/organos/juntasArbitrales/nacional.htm

ÉS SEMPRE INTERÈS DE COOLDO ET CUIDA SL TRACTAR DE SOLUCIONAR QUALSEVOL CONFLICTE DE MANERA AMISTOSA

COOLDO TE CUIDA SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de la Pàgina Web, continguts o per danys i perjudicis soferts no relacionats directament en matèria de consum.

Tancar (esc)

ENVIAMENTS A TOTA LA PENINSULA

Enviaments gratuïts a partir de 40€. Per a enviaments a illes o fora d'Espanya contacteu-nos.

Verificació d'edat

En punxar aquí confirmes que pots fer compres a internet.

Si

Cistella

La seva cistella actualment és buida.
Començar a comprar